Hjem > Artikkel

Fremkommelighet og omkjørings-/parkeringsmuligheter

Byggeprosjekt Statland-Sjøtrøa

Byggearbeidene ved g/s-veien har vært veldig omfattende. Det gjenstår sikringsarbeider og asfaltering til våren. Entreprenøren er nå i gang med totalrenovering av Sjøtrøaveien. Pga økt byggeaktivitet oppstår det forstyrrelser i bruk av og tilgang til Sjøtrøa. Det må påregnes svært stor aktivitet i Sjøtrøa i de neste 5 ukene, med sprengningsarbeider, masseflytting, bort kjøring av masse og rørlegging.

* Økt aktivitet på Sjøtrøa vil vare inntil fredag, 23.3.2018 (start av påskeferie).
* Økt aktivitet kan medføre totalstengning over flere dager.
* Veien er åpen mellom fredag kl 15.30 til mandag kl 08.30.
* Om mulig holdes veien åpen på kveldstid.

Omkjørings-/parkeringsmuligheter
Under byggeperioden i Sjøtrøa med dårlig eller ingen fremkommelighet, skal det parkeres enten på Fossekailln eller ved Statland Brygge. Det er ikke lov å bruke g/s-veien som omkjøringsvei. Kun innsatsbiler fra brann og redning har lov til å bruke veien. Båtsvikveien blir brøytet og strødd og kan benyttes med egnet kjøretøy, på egen risiko. Entreprenøren vil være behjelpelig.

Kommunen er klar over at en byggeprosess midt i bygda er et stort inngrep i vante rytmer, og at fremkommeligheten blir forstyrret. Vi har valgt en løsning med store stengningsperioder innenfor en kort periode i stedet for mindre forstyrrelser over en lengere periode.

Vi håper på deres tålmodighet, vilje og løsningsorientering.

Kontaktperson på byggeplassen er
Hans Jarle Stein, tlf. 926 10 691.
Kontaktperson i kommunen er
Frank Ueberfuhr, tlf. 904 04 342.

Kommunen informerer nå fortløpende.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Klarvær 10