Hjem > Artikkel

Byggestart nye Statland vannverk

Namdalseid kommune vil øke vannforsyningen og drikkevannskvaliteten på Statland, og har derfor planlagt å bygge et nytt vannverk. Vannverket blir bygd i Øvre Langvika på kommunens tomt 183/7, sørvest for Haugenberget. Det bygges et nytt høydebasseng som blir forsynt fra 2 grunnvannsbrønner. Tomten blir inngjerdet og utvist som beskyttelsessone. Nærområdet blir også beskyttet.
Det nye vannverket skal forsyne hele østre del av Statland. Samtidig er begge vannverkene tilkoblet  hverandre, slik at vi også øker forsyningssikkerheten.

Målet er at nytt vannverk settes i drift i høsten 2016.
Ta kontakt for mer informasjon. Fagleder VA Jan Roger Kaldahl (918 06 677), driftsleder Pål Kristian Pedersen (993 31 387) eller teknisk sjef Frank Ueberfuhr (904 04 342).

 

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Regn 9