Økonomisk rådgivning

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Har du betalings- eller gjeldsproblemer, kan kommunen gi deg økonomisk rådgivning. Du skal etter beste evne selv forsøke å komme fram til en ordning med de du skylder penger. Men du kan få hjelp til å sette opp et realistisk budsjett, forhandle med kreditorer og inngå en gjeldsordningsavtale. Nav har også opprettet en landsdekkende telefontjeneste som skal gi enkel veiledning (se lenke i brosjyrefeltet).

  Lover

  Dette er en lovpålagt tjeneste. Se:

  Gjeldsordningsloven § 1-5 Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer
  Lov om sosiale tjenester i NAV § 17 Opplysning, råd og veiledning
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  For at du skal få best mulig hjelp fra rådgiveren, er det viktig at rådgiveren får nok informasjon til å danne seg et korrekt og helhetlig bilde av økonomien din. Slike opplysninger kan være

  • Siste skatteoppgjør
  • Saldo på alle konti
  • Kopi av husleie- eller fremleiekontrakt for dokumentasjon av boutgifter
  • Lønnsinntekter og trygdeytelser de siste tre månedene
  • Dokumentasjon på eventuell bostøtte
  • Opplysninger om lån, kredittgjeld osv.
  • Kvittering for betalt husleie og strøm
  • Utgifter i til lege, fysioterapeut, kiropraktor, tannlege osv.
  • Utgifter til barnehage, SFO eller annen barnepass
  • Utgifter til forsikring
  • Opplysninger om innskudd i spareordninger
 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 01.08.2017 17:48

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Snøbyger 1