Oversikt over åpningstider

Åpningstider

KOMMUNENS SENTRALBORD tlf 74 22 72 00
og kommunale kontorer for øvrig, har åpent hver dag mellom kl 08.00 og 15.30

BIBLIOTEKET OG SERVICEKONTORET har åpent hver dag fra kl 08.00 til kl 15.30. I perioden september til mai er kveldsåpent hver 1. tirsdag i måneden til kl 19.00.

LEGEKONTORET
Telefontid alle hverdager fra kl 08.15 til 09.00, og fra kl. 13.00 til 15.00
Åpen time alle hverdager for fastlegepasienter fra kl 11.00 - 11.30 (påmelding ved oppmøte fra kl 10.45)
Legekontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl. 12.00 og 13.00 alle dager. Bruk legevakt  tlf 74 27 83 00 eller 113 ved behov for øyeblikkelig hjelp. 
Du kan også bestille time, resept og attest via nettsiden:  www.mindoktor.no.
Kontoret ligger i underetasjen ved Namdalseid helsetun.

NAV NAMDALSEID, tlf 55 55 33 33 www.nav.no

Åpent mandag og onsdag mellom kl. 10.00 og 14.00
Tirsdag , torsdag og fredag –  Stengt for drop in, Bruk NAV kontaktsenter 55 55 33 33

HELSESØSTER
Helsesøster treffes på helsestasjonen i underetasjen på Namdalseid heilsetun hver dag mellom kl 08.00 og 15.30.

FYSIKALSKE har åpent hver dag mellom kl 8.00 og  15.15. Fysikalske er lokalisert i underetasjen på Kommunehuset/samfunnshuset.

PSYKISK HELSETJENESTE 
Psykiatrisk sykepleier og hjelpepleier treffes mandag til fredag  mellom kl 08.00 og 15.30, i underetasjen på Namdalseid helsetun.

KREFTSYKEPLEIER
Kreftsykepleier treffes hver tirsdag mellom kl. 08.00-15.00.

JORDMOR
Jordmor treffes annehver tirsdag i oddetallsuker mellom kl. 08.00 og 14.00.

SKATTEOPPKREVERKONTORET I NAMSOS
tlf: 941 78 000

MILJØ- OG LANDBRUK (MNR)
Åpent alle dager i kommunens ordinære åpningstid.

Overhalla:  
Oddbjørn Riseth leder  
Aksel Håkonsen konst.leder 952 78 691
Solveig Skjerve 957 97 119
Tor Aursand 959 88 102
Anne-Lise Haugan 417 58 425
Elin Skar Øyen 971 69 650
Guri Kjelbergnes 74 28 01 28
Namdalseid:  
Tove Berit Ostad

974 96305

Geir Modell 402 38 256
Olav Strøm 975 04 225

 

TANNLEGE
Barn og ungdom i namdalseid som har rett til tannbehandling blir innkalt til Distriktstannklinikken i Namsos, tlf 74 27 24 44.

SKATTEKONTORET  tlf 800 800 00
(Tidligere Namdalseid Likningskontor)
Statens Hus
7734 STEINKJER

DEN NORSKE KIRKE

Soknediakon Magne Fossum                 tlf. 74 22 72 30
Kirkeverge Marianne Torp tlf. 74 22 72 36

Kontortid: tirsdag, onsdag og fredag, kl 10.00 - 14.00.

Kirkegårdsarbeidere/kirketjenere:  
Reio Sporildnes tlf. 90 83 30 57
Ida Alte tlf. 41 33 83 19
Arnfinn Teigmo tlf. 95 26 90 85
   
Prester:  
Namdalseid sokn: Gunnar Einar Steingrimsson tlf. 47 20 09 28
Statland sokn: Gunnar Einar Steingrimsson tlf. 47 20 09 28

Namdalseid kirkekontor er lokalisert i underetasjen på Namdalseid kommunehus.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Klarvær 0