Dagsenter

Dagsenteret i Namdalseid kommune ligger på Helsetunet. Dagsenteret er et tilbud til innbyggere i Namdalseid kommune for sosialt samvær og aktiviteter.

Dagsenteret er åpent 4 dager i uka, mandag tirsdag, onsdag og torsdag.
 

Målgruppe:
Alle innbyggerne i kommunen uavhengig av fysisk eller psykisk handicap.
Dagsenteret skal være et hyggelig og positivt møtested for alle innbyggerne i kommunen.

Aktiviteter:

Mandag: 09.00 – 14.00

  • Felles frokost
  • Trim
  • Kaffesalg hele dagen

Tirsdag:09.00 – 14.00

Ulike aktiviteter som trearbeid, strikking, maling, matlaging, baking, utflukter som handle/besøksturer m.m.

 Onsdag: 16.00 – 21.00

  • Bingo
  • Kveldsmat
  • Sosiale aktiviteter ( Sang, musikk, dialektkonkurranser, kunnskapstevling m.m.)

Torsdag: 09.00 – 14.00

  • Spesiell målgruppe torsdag er psykiatribrukere.
  • Uteturer
  • Matlaging
  • Besøksturer m.m.

Dagsenteret er åpen for å flytte dager i forhold til kinobesøk eller andre kulturelle aktiviteter.
 

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Delvis skyet 1