Hjem > Artikkel

Eiendomsskatt 2019 - offentlig ettersyn

Namdalseid kommunestyre vedtok i sitt budsjettvedtak 13. desember 2018 at det for 2019 skal utskrives eiendomsskatt med en generell skattesats på 7 ‰ . I medhold av eiendomsskatteloven § 12a, differensieres satsene ved at skattesatsen for boliger, våningshus og fritidseiendommer settes til 6,5 ‰ av takstverdien.

Liste over utskrevet eiendomsskatt for 2019 er utlagt til offentlig ettersyn i 6 uker i kommunens servicekontor fra 28. februar 2019. Det samme gjelder liste over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt i medhold av eiendomsskattelovens § 7a (lag og foreninger med allmennyttig formål) og § 7b.

Eventuelle klager på skatteutskrivingen må være skriftlig og sendes Namdalseid kommune, Gløttvegen 2, 7750 Namdalseid, innen 11. April 2019. Klagen kan også sendes på e-post til: postmottak@namdalseid.kommune.no.

Eiendomsskatten forfaller til betaling i 3 like store terminer, henholdsvis 20. mars, 20. juni og 20 oktober. 

Namdalseid eiendomsskattekontor, 28. februar 

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Klarvær -7