Ny lovpålagt ulykkesdekning for skolebarn

Ny forskrift som angir minstesummer for erstatning til skoleelever.
Fra 1.7. 2008 er det innført lovbestemt ulykkesforsikring for skoleelever.

I følge opplæringslovens § 13-3b plikter kommunene å ha ulykkesforsikring på elevene.
Forskriften til opplæringsloven gir nærmere retningslinjer for hva en slik forsikring minimum skal dekke.

Forsikringen gjelder:

• på skolen i opplæringstiden
• på skolevei
• under praktisk yrkesopplæring
• under skoleturer som skolen er ansvarlig for.
 

Forsikringen dekker nødvendige utgifter til behandling og erstatning ved død eller varig medisinsk invaliditet hvis ikke dette er dekt av folketrygden eller yrkeskadeforsikringslova. Forsikringen dekker også tannskader etter nærmere angitte regler i forskriften.
 

 Kommunen har også forsikret barnehagebarn og elever i SFO.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Sludd 2