Fastlegeordningen

Fastlegeordningen ble innført  01.06.2001. Ordningen innebærer at alle innbyggerene har rett til en fastlege. Fastlegen skal først og fremst gi tilbud til de pasientene som er på lista hans/hennes.

Dersom en har valgt å stå utenfor fastlegeordningen, må en betale dobbel egenandel hos legen.

Det er mulighet til å skifte fastlege to ganger pr. år. Det forutsetter at den legen en ønsker å bytte til har ledig plass på si liste.

Skjema for å bytte fastlege og melde seg inn i eller ut av fastlegeordningen finner du her.

Hvordan får en fastlege?

Dersom en ønsker å gå inn i fastlegeordningen kan en ringe fastlegekontoret i eget fylke på telefon 810 59500. Fastlegekontoret kan gi opplysninger om legen har ledig kapasitet, og sette opp pasienter på aktuell fastlegeliste. Pasienten vil så få et brev som bekrefter fastlegevalget. mer informasjon om fastlegeordningen er å finne på nettsidene til NAV.

Hva når fastlegen slutter i stillinga si?

Når fastlegen slutter i stilliga si blir pasientene automatisk overført til ny lege eller annen lege ved legekontoret. pasienter knyttet til Namdalseid legekontor får legehjelp/oppfølging.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Sludd 2