Postadresse:
Gløttvegen 2, 7750 Namdalseid

Besøksadresse:
Gløttvegen 2, 7750 Namdalseid

Flyktningetjenesten har ansvar for bosetting av de flyktninger som kommunen har avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om å bosette, og gi nybosatte flyktninger et tilbud om introduksjonsordning.
8-mannsbolig_400x225

Flere nye innbyggere

Namdalseid kommune har nå sagt velkommen til to nye flyktningefamilier, begge med tre barn, pluss to enslige voksne. Disse ankommer Namdalseid i starten av desember, og vil få leiligheter i det nye bygget, som snart står ferdig.

Se Melkrampa for mer informasjon om språkkafe, vennefamilier, velkomstkveld, akedag og andre aktiviteter.

Mellomveien 6_400x225

Nye innbyggere

Namdalseid kommune skal bosette 14 flyktninger i år. Tirsdag 1. november kommer de to første, de er brødre og fra Syria.
Allerede torsdag samme uke kommer familien til den ene, og de har tre barn. Den første måneden skal de alle bo i en ledig omsorgsbolig, ved Helsetunet.

Ta godt imot dem!

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Delvis skyet 1