Hjem > Artikkel

Forslag på kandidater til lagrettemedlemmer og meddommere

Namdalseid kommune jobber med oppnevning av kandidater til lagrettemedlemmer til Frostating lagmannsrett og meddommere til Inntrøndelag tingrett for perioden 1.1.2017 – 31.12.2020.

Kommunens innbyggere oppfordres til å foreslå kandidater jfr. domstollovens § 67.

Forslag på kandidater kan sendes til Namdalseid kommune, Gløttvegen 2, 7750 Namdalseid eller på e-post til: postmottak@namdalseid.kommune.no innen 18. april 2016.

En meddommer er en ikke juridisk utdannet person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Du kan lese mer på domstol.no.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Regn 9