Hjem > Artikkel

Forslag til Planstrategi 2017 – 2020 for Namdalseid kommune

Forslag til Planstrategi 2017 – 2020 for Namdalseid kommune legges ut til offentlig ettersyn ihht Plan og bygningslovens § 10-1. Høringsfrist 28.11.2016.

Utleggingssteder: Kommunens servicekontor, Coop Namdalseid, Coop Sjøåsen og Nerbutikken AS, samt kommunens hjemmeside.

- Planstrategi 2017 - 2020
- Særutskrift

Uttalelser sendes til Namdalseid kommune, Gløttvegen 2, 7750 Namdalseid.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Regn 9