Hjem > Artikkel

Forsvarets øvelse Cold Response 2016

19. februar til 22. mars holder Forsvaret øvelsen Cold Response i Trøndelag. 15 000 deltakere fra 14 land øver for din sikkerhet. Dette vil også merkes i Namdalseid.

Øvelsen er tredelt:
Forberedelsesfasen 19. februar til 1. mars
Øvelsesfasen 2. til 9. mars
Avslutningsfasen 10. til 22. mars

Forsvaret gjør mye med skadeforebyggende tiltak, og alle soldater er pålagt å vise hensyn for å unngå skader, utslipp og forsøpling. I tillegg ber vi lokalbefolkningen om å vise hensyn til militær aktivitet og merking langs veiene.

Kontaktinformasjon finnes på Forsvarets nettsider.

Informasjonsfolder til innbyggerne:
Husstandsfolder_Cold_Response_2016.pdf

Nyttige pekere:
Forsvaret.no/coldresponse (informasjonsside på norsk)
Forsvaret.no/coldresponse/sa (informasjonsside på sør-samisk)
Mil.no/coldresponse (infinformation in english)

 

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Kraftig regn 9