Frisklivssentralen kan bidra til motivasjon, mestring og inspirasjon for å komme i gang med en livsstilsendring.

Ønsker du:

  • Å endre dine levevaner?
  • Å forebygge en livsstilssykdom?
  • Å få mer overskudd?
  • Å endre kostholdet ditt?
  • Å bli mer fysisk aktiv?

Hvem kan delta:

  • Personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet og kosthold
  • Personer bosatt i Namdalseid kommune
  • Personer mellom 18-67 år
  • Personer som kan delta i gruppetilbud

Hva kan vi tilby?
Frisklivsresepten varer i 3 måneder og starter med en strukturert helsesamtale, hvor vi i fellesskap setter mål for perioden. Etter tre måneder gjennomføres en ny helsesamtale.

FRISKLIVSTILBUD
Frisklivssamtalen: Individuell samtale hvor man utforsker ønsker, behov og motivasjon for å endre levevaner. Før og etter endt frisklivsperiode.

Kosthold: Ukentlig veiledning i gruppe er inkludert i tilbudet. Dette er ikke et slankekurs, men et kurs for deg som ønsker inspirasjon til å gjøre endringer. Det gis også individuell kostveiledning.

Fysisk aktivitet: Gruppetreninger, og individuelle oppfølginger av fysioterapeut 2 ganger i uken.

Røykeslutt
Røykesluttkurs med oppfølging som går over flere uker.

Hvordan ta kontakt? 
Lege, annet helsepersonell eller NAV kan henvise deltakere til Frisklivssentralen gjennom frisklivsresepten, men du kan også kontakte oss på eget initiativ.

Skriv en e-post servicekontoret@namdalseid.kommune.no, merkes frisklivssentralen

Klar for å ta et tak?

Trenger du hjelp til å komme i gang med trening, er dette tilbudet for deg. Gjennom fysisk aktivitet vil vi hjelpe deg til å få økt overskudd og bedre livskvalitet.

Mor/ barntrening

Fokus på kondisjon- og styrketrening, spesielt tilpasset deg som har blitt mamma. Styrkeøvelser med barnet som belastning gir fine opplevelser og er morsomt både for stor og liten.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Delvis skyet 1