Hjem > Artikkel

Frokostmøte for næringslivet tirsdag 25. oktober kl. 08.30

Namdalseid kommune i samarbeid med MNS Utvikling arrangerer frokostmøte for næringslivet i Namdalseid.
Sted:Kafeen i Namdalseid samfunnshus
Dato: Tirsdag 25. oktober
Tid: Kl. 08.30-10.00

Kommunestyret i Namdalseid har besluttet å være med å etablere en ny kommune sammen med Fosnes og Namsos fra 01.01.2020. Dette vil åpne for nye muligheter, og vi ønsker derfor å møte dere som driver bedrifter i kommunen for å snakke om næringsutvikling. Vi har invitert Morten Stene fra Namsos Næringsforening og Jørn Opdal fra Namsos Næringsforening Arrangement AS til å informere om hvordan de jobber overfor sine medlemsbedrifter.
På møtet vil foruten ledelsen i kommunen også de ansatte fra MNS Utvikling som kommunens næringsavdeling være til stede. Vi håper du ser nytten av å sette av 1,5 time en tirsdag morgen - og ønsker deg velkommen!

 

Pga. matservering ønskes påmelding til: odd-arne.flasnes@midtre-namdal.no innen 21. oktober.
Frokosten er gratis.

Hilsen
Steinar Lyngstad
Ordfører


Odd Arne Flasnes
Utviklingssjef

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Regn 9