Fysioterapi

Hvem er vi?

Fysioterapitjenesten består av kommunefysioterapeut Tore Sundvik, assistent Annbjørg Elden samt fysioterapeut på driftstilskudd; Geir Fjær.  Vi er å finne i underetasjen på Namdalseid kommunehus, samlokalisert med LHL-trimmen. Vi har åpent hverdager fra kl. 08.00 til kl. 15.15. Vi kan også treffes på tlf  74 22 72 66.

Hvilke tjenester har vi?

Våre tjenester inngår som en del av kommunens helsetilbud og gis i forbindelse med forebyggende helsearbeid og ved behandling av sykdom eller skade. Det kreves rekvisisjon fra lege. Ventetid må påberegnes. Egenandeler etter egne takster, men noen diagnoser gir rett til fritak for egenandel.

Hva kan vi bistå med?

  • undersøkelser
  • funksjonsutredninger
  • utforming og oppfølging av tiltak
  • behandling
  • søke om tekniske hjelpemidler
  • veiledning ved tilrettelegging av arbeidsplass
  • veiledning ved tilpassing av egen bolig
  • rehabilitering og behandling av inneliggende pasienter

 

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Sludd 2