Godkjenning av offentlige dokumenter til bruk i utlandet

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  For at et norsk dokument skal ha gyldighet i utlandet, må det påføres et apostillestempel. Dette kan du for eksempel trenge hvis du skal inngå ekteskap overfor utenlandsk myndighet og en av partene er norsk statsborger, eller hvis du skal kjøpe eller selge eiendom i utlandet.

  Dokumentet må først være signert av en notarius publicus (byfogdembete eller tingrett). Apostillestempelet er en legalisering av dokumentet og bekrefter at underskriften til notarius publicus er ekte.

  Pris for tjenesten

  Apostillebekreftelsen er gratis. Du må imidlertid betale for eventuelle kostnader forbundet med å framskaffe eller kopiere dokumenter.

  Brosjyrer, dokumenter,
  kart og lignende

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Ta kontakt med ambassaden for det landet du skal framlegge dokumenter i, og undersøk hvilke dokumenter de krever apostille på. For dokumenter du skal bruke i Norden, trenger du ikke apostille, bare stempel fra notarius publicus.

  Apostillebekreftelsen får du hos Fylkesmannen ved å framvise tilstrekkelig dokumentasjon (originale underskrifter).

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 18.08.2017 17:12

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Delvis skyet 1