Helsefremmende hjemmebesøk

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Hjemmebesøkene gjøres individuelt og består gjerne av en samtale om

  • hva slags informasjon du trenger
  • hva slags kommunikasjon du ønsker
  • tips og råd for å opprettholde god helse
  • trygghet og sikkerhet i hjemmet
  • eventuell behov for hjelp.

  Målgruppe

  Eldre personer som ikke mottar tjenester fra kommunen. Den vanligste aldersgruppen er de fra 75-79 år.

  Noen personer er yngre, men er i en situasjon som gjør at de har større behov for kontakt. Dette kan være personer som

  • har mistet noen (ektefelle eller andre i nær relasjon)
  • nylig er utskrevet fra sykehus
  • er pårørende til kronisk syke
  • snakker dårlig norsk
  • takker nei til besøk
  • viser tegn til psykiske eller fysiske plager
  • bruker trygghetsalarm, TT-kort, o.l.
  • viser tegn til kognitiv svikt
  • har nedsatt mobilitet
  • er ensomme.

  Kriterier/vilkår

  Kommunen velger selv hvilke aldersgrupper som skal få tilbud om hjemmebesøk.

  Lover

  Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-3, § 4-1.

  Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1.

  Folkehelseloven § 5.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten


  Du finner informasjon om tilbudet på kommunens hjemmesider, eller hos senioresentret og frivillighetssentralen.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunene skal ha oversikt over befolkningens helsesituasjon, og de skal velge gode strategier for å jobbe mer forebyggende og helsefremmende.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 28.02.2018 17:47

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Sludd 2