Helsestasjon_350x212

Namdalseid helsestasjon

Namdalseid kommune har inngått en samarbeidsavtale med Namsos kommune om helsestasjons-tjenester. Det vil fortsatt være Helsesøster til stede ved Namdalseid helsestasjon, enkelte ukedager - se informasjon under.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Klarvær 0