Hjemmehjelp

Hjemmehjelp
Beskrivelse
Tjenesten inneholder nødvendig praktisk hjelp i hjemmet til alle dagliglivets gjøremål.
 Målgruppe
Personer som har et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom, funksjonshemning, rusmiddelmisbruk, alder eller av andre årsaker.
 Vilkår
Hjemmehjelp gis til de som ikke klarer å ha daglig omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Det er kommunen som i samarbeid med søkeren, bestemmer hvilke tjenester som skal gis.
 Lover
Dette er en lovpålagt tjeneste etter sosialtjenesteloven, jf. Lov om sosiale tjenester m.v. § 4-2.

Om betaling, se Forskrift til lov om sosiale tjenester, kapittel 8.
 Veiledning
Kommunen kan kontaktes for å få hjelp til å søknaden.

Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.
 Søknadsfrist
Søknader behandles fortløpende.
 Saksbehandling
Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om tjenesten er tildelt eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter.
Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, sendes skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.
 Klage
Klage på vedtaket sendes innen en frist på tre uker fra vedtaket ble mottatt.
Klagen sendes til den instansen som har gjort vedtaket.
I klagen skal det angi hva som ønskes endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil hjelpe til med å skrive klagen.
Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen for klagebehandling.
Det sendes tilbakemelding om utfallet av klagebehandlingen enten fra Fylkesmannen eller fra kommunen.
 Los-ord
eldre, gammel, omsorg, sykdom, rusmiddel, misbruk, funksjonshemmet, særskilt behov, hjemmet
--------------------------------------------------------------------------------
DebugView   v2
DEBUG:
Article: SimpleXMLElement Object
(
    [@attributes] => Array
        (
            [branch] => nb-NO
        )

    [pagesaved] => 17.04.2008 13:44:50
    [pagecreatedby] => ssp
    [pagename] => Hjemmehjelp
    [description] => Tjenesten inneholder nødvendig praktisk hjelp i hjemmet til alle dagliglivets gjøremål.
    [audience] => Personer som har et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom, funksjonshemning, rusmiddelmisbruk, alder eller av andre årsaker.
    [conditions] => Hjemmehjelp gis til de som ikke klarer å ha daglig omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Det er kommunen som i samarbeid med søkeren, bestemmer hvilke tjenester som skal gis.
    [legislation] => Dette er en lovpålagt tjeneste etter sosialtjenesteloven, jf. Lov om sosiale tjenester m.v. § 4-2.
Om betaling, se Forskrift til lov om sosiale tjenester, kapittel 8.
    [guidance] => Kommunen kan kontaktes for å få hjelp til å søknaden.
Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.
    [deadline] => Søknader behandles fortløpende.
    [administrations] =>
Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om tjenesten er tildelt eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter.
Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, sendes skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.
    [appeal] =>
Klage på vedtaket sendes innen en frist på tre uker fra vedtaket ble mottatt.
Klagen sendes til den instansen som har gjort vedtaket.
I klagen skal det angi hva som ønskes endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil hjelpe til med å skrive klagen.
Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen for klagebehandling.
Det sendes tilbakemelding om utfallet av klagebehandlingen enten fra Fylkesmannen eller fra kommunen.
    [topics] => eldre, gammel, omsorg, sykdom, rusmiddel, misbruk, funksjonshemmet, særskilt behov, hjemmet
)

Template:
 
Kontaktinfo
Namdalseid kommune
Gløttvegen 2
7750 Namdalseid
postmottak.n1203.@ a1203.namdalseid.kommune.no
Tlf: 74 22 72 00
Flytte til Namdalseid?
Ledige stillinger
Postlister
Melkrampa
Hva skjer?
 

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Klarvær 0