Hjem > Artikkel

Hvorfor klor i drikkevannet?

Vannkvalitet på Statland / Øvre Langvika

Teknisk har tatt i bruk vannverket på Øvre Langvika i september 2017 og er inn i igangkjøringsfasen. Vannkvaliteten blir påvirket av forskjellige parameter som må sammenkjøres og justeres. Igangkjøringsfasen vil vare ca 1 år. Vannkvaliteten blir undersøkt en gang per uke. Ved behov, bl.a. økte kimtall, krever det tiltak bl.a. kloring.

Teknisk beklager på det dypeste at vi ikke har informert tidlig nok. Det kan nevnes at drikkevann fra Hjeldalen kan hentes inn på Statland svømmehall.

Hvorfor bruker kommunen klor i drikkevannet?

Hvis det kan kjennes eller luktes antydning av klor, så tyder dette på at vannet er RENT.

Som 1 av 2 hygieniske barrierer bruker Namdalseid kommune klor til desinfisering/fjerning av evt. uønskede bakterier i vannproduksjonen. Det er i tillegg UV behandling av vannet noe som fjerner parasitter og bakterier. Hvis UV-anlegget ikke takler å rense bl.a. kimtallet er vi forpliktet til å tilsette klor. Dette ihht drikkevannsforskriften.  Renseprosessen er kontinuerlig overvåket med daglige kontroll av utgående mengde klor.

Klorinnholdet vil synke utover i vann-ledningsnettet.

Avvik fra normale verdier fører automatisk til tiltak fra teknisk.

I tillegg tas det jevnlig manuell prøve av klorrest i produsert drikkevann.

Drikkevannet fra Øvre Langvika har et klorinnhold på ca 0,2 mg Cl/l. Innhold av klorrest er ihht. krav i drikkevannsforskriften, og er en sikkerhet, for eksempel i tilfelle innsig/bakterier ved evt. lekkasjer og trykktap.

Hvis det kan kjennes eller luktes antydning av klor, så tyder dette på at vannet er rent (!), i og med at klorresten da ikke har noen bakterier/forurensning å reagere med i ledningsnettet.  
Flere opplysninger om vannkvaliteten fås ved henvendelse til vann- og avløpsenheten som oppbevarer dokumentasjon av vannkvaliteten etter analyser utført av eksternt laboratorium.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Skyet -1