Kunngjøring - reguleringsplan Bjørgan

Namdalseid kommunestyre har 15.03.2018 i sak 2/18 vedtatt utkast til reguleringsplan Bjørgan, jfr. plan- og bygningsloven (pbl) § 12-12. Reguleringsplanen består av en kartdel, planbeskrivelse og planbestemmelser.

Norgeskjell AS - søknad om akvakulturtillatelse for blåskjell på ny lokalitet Geitaneset - høring

Norgesskjell as søker om godkjenning av ny lokalitet Geitaneset i Namsos og Namdalseid Kommuner:
  • lokalisering: Geitaneset sør for Hoddøya, (64º27.219’N og 11º14.716’Ø)
  • konsesjonstype: blåskjell 
  • anlegg: bøyestrekkanlegg 

Eiendomsskatt 2018 - offentlig ettersyn

Namdalseid kommunestyre vedtok i sitt budsjettvedtak 14. desember 2017 at det for 2018 skal utskrives eiendomsskatt med en generell skattesats på 7 ‰ . I medhold av eiendomsskatteloven § 12a, differensieres satsene ved at skattesatsen for boliger, våningshus og fritidseiendommer settes til 6,5 ‰ av takstverdien.

Reguleringsplan Storvassbukta hyttegrend - planutkast til høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10, jfr. delegert fullmakt, har Rådmannen 05.01.2018 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Storvassbukta hyttegrend ut til høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 19.02.2018.

Reguleringsplan Bjørgan – planutkast til høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10, jfr. delegert fullmakt, har Rådmannen 04.01.2018 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Bjørgan ut til høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 16.02.2018.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Snøbyger 1