Ledige stillinger

For å komme i betraktning som søker må søknadsskjema fylles ut på nettet. Skjemaet må fylles ut nøyaktig med alle relevante opplysninger, også om utdanning og praksis, da skjemaet også skal brukes som del av utvidet søkerliste. Ta deg gjerne tid til å skrive utfyllende opplysninger og begrunnelse for at du søker stillingen.

Søknad fylles ut elektronisk på følgende søknadsskjema (hvis annet ikke er angitt i utlysningsteksten).

Fyll ut søknadsskjema og trykk ’Send’. Søknaden leveres da inn i vårt saksbehandlingssystem. Dersom du har oppgitt e-post adresse, vil du få en kopi av skjemaet som kvittering for at prosessen var vellykket.

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere!


Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Skyet 2