Namdalseid Kirkekontor

KirkeKontaktinformasjon:
Adresse:
Gløttveien 2
7750 Namdalseid

  Telefon E-post
Kirkeverge: 74 22 72 30 kirkevergen@namdalseid.kommune.no 
Diakonmedarbeider: 74 22 72 36 
98 45 39 80
siv-hilde.bulling@namdalseid.kommune.no

Telefax: 74 22 72 90 (merkes med "kirka")

Kontortid: tirsdag, onsdag og fredag, kl 10.00 - 14.00.

Kirkegårdsarbeidere/kirketjenere:  
Reio Sporildnes (Namdalseid) tlf. 90 83 30 57
Olga Johanne Oksdøl (Statland) tlf. 91 54 83 32
Arnfinn Teigmo (Statland) tlf. 95 26 90 85
   
Prester:  
Namdalseid sokn: Gunnar Einar Steingrimsson tlf. 47 20 09 28
Statland sokn: Gunnar Einar Steingrimsson tlf. 47 20 09 28

Den Norske Kirke: http://www.kirken.no/ 
 

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Tåke -1