Arealplaner

ArealIllKommunene er i plan- og bygningsloven pålagt å utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling innenfor sine områder. Dette håndheves blant annet vha. arealplanene.

De forskjellige planene sortert etter omfang og detaljering:

Kommuneplanens arealdel, plan og bygningslovens § 20-1

Lovpålagt oversiktsplan for styring av utvikling og verning av areal.

Kommuneplanens arealdel - Planbeskrivelse
- Kommuneplanens arealdel  - Bestemmelser og retningslinjer
- Kommuneplanens arealdel  - Kart 

Flere dokumenter og kartfiler finnes i planarkivet her.

Reguleringsplaner, plan og bygningslovens § 22

Betår av plankart og reguleringsbestemmelser. Dette er en arealbruksplan som fastsetter rammer for tillatt arealbruk, f.eks. jord/skogbruk, byggegrunn, friareal/lekeplasser, trafikkareal m.v. Angir formål, utnyttelsesgrad, høyder m.v. for byggegrunn.

Bebyggelsesplaner, plan og bygningslovens § 28

Mer detaljert arealbruksplan der det stilles krav om slik plan i kommuneplan eller reguleringsplan.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Kraftig regn 9