Ligningskontor/skattekontor

Skattekort, ligning, selvangivelse, merverdiavgift, arveavgift
 
Fra 1.januar 2008 er Skatteetaten organisert som skattekontor i fem regioner. Dagens likningskontor, skattefogdkontor og fylkesskattekontor samles i én organisasjon regionalt: skattekontoret. Skattekontoret kan behandle saker for hele landet innenfor alle virksomhetsområdene.
 
Skattepliktige i Namsos, Overhalla, Namdalseid, Flatanger og Fosnes skal forholde seg til:
 
Postadresse: Skatt Midt-Norge, Postboks 2060,6402 MOLDE
Besøksadresse: Statens Hus, 7734 STEINKJER
Telefon: 800 80 000
Telefaks:71195101
E-post: skattmidt@skatteetaten.no
Hjemmeside: Skatteetaten

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Sludd 2