Folkeregisteret

Folkeregisteret ligger under skattekontoret.

Henvendelser skal rettes til
Skatt Midt-Norge, postboks 2060, 6402 MOLDE
Telefon 800 80 000
Telefaks 71195101
E-post: skattmidt@skatteetaten.no
Hjemmeside: Skatteetaten
 
Henvendelser kan også rettes til lokalkontorene. 
 
Besøksadresse: Statens Hus, 7734 STEINKJER

 

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Sludd 2