MOT

MOT er en ideell organisasjon som ønsker å bevisstgjøre ungdom til å ta valg slik at de mestrer livet - Med håp om at vi får varmere og tryggere oppvekstmiljø.

                         MOTs grunnverdier er:

  • MOT til å leve
  • MOT til å bry seg
  • MOT til å si nei

MOT har programmer i ungdomsskolen, videregående skole og på ungdommenes fritidsarenaer.

Namdalseid Kommune har tre MOT informatører: Beate Toldnes, lennsmannsbetjent ved Namdalseid lennsmannskontor,  Hilde Fossvik ved Kulturkontoret i Namdalseid Kommune og Camilla Kristiansen, lærer Namdalseid skole.

Du finner mer informasjon om MOT sitt arbeid og opplegg på nettstedet www.mot.no.

                                                      - Å sette MOT i ungdommene er en viktig jobb!

Sitat fra den generelle lærerplanen:

"opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Den skal gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv, og samtidig ha overskudd og vilje til å stå andre bi".

Her kan du lese plan for MOT-PROGRAMMET i ungdomsskolene i Namdalseid kommune skoleåret 2009/2010

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Tåke -1