Ansatte Eiendom og teknisk
Navn Tittel Telefon
Arnfinn Teigmo Vaktmester 952 69 085
Beredskap Vann og avløp Beredskapstelefon 414 67 010
Christoffer Vågø Driftsleder/bedriftselektriker 942 06 588
Elisabeth Moen Renholder
Frank Ueberfuhr Teknisk sjef
Inga Lill Fjær Renholder
Jan Roger Kaldal Fagleder vann og avløp 918 06 677
Jens Olav Reitan Vaktmester 971 14 283
Joar Helbostad Vaktmester 414 75 656
Kezia Anzjøn Renholder
Liv Janne Kaspersen Renholder
Mari Anne Buarø Fagleder renhold
Pranee Aune Renholder
Rasa Janauskiene Renholder
Reio Sporildnes Kirketjener, kirkegårdsarbeider 908 33 057
Thomas Åhren Rådgiver 742 77 941
Tor Ingve Hallås Fagarbeider 905 29 765
Tove Fossland Saksbehandler plan- og byggesak 482 93 902 / 742 77 920
Valentina Nawrot Renholder
Åse Hågensen Renholder
Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Sludd 2