Ledige tomter - Vangsmoen

Boligfeltet ligger ved Namdalseid sentrum, og er kommunens største felt. Feltet ligger vestvendt, omkranset av utmark. Vangstunet barnehage ligger i selve boligfeltet, og det er i overkant av to km til Namdalseid skole. Det er opparbeidet både ball-løkke og skileikeanlegg i boligfeltet, og det planlegges utbygging av ballbinge.

 • Se ledige tomer Vangsmoen. Gjør følgende: 
  • Gå inn på kommunens webkart
  • Velg "Interessante steder" i Velg søk-boksen på venstre side
  • Velg "Ledige tomer" i Gruppe-boksen
  • Velg "Vangsmoen" i Type-boksen
  • Velg deretter å se alle tometer eller enkelttomter ved å klikke i resultatlista som kommer opp

   Zoom ut og inn på kartet ved og velge andre målestokker. Man kan også se flybilder av området ved å velge "Flybilder" i boksen Velg karttype.
    
 • Reguleringsplan: KartBestemmelser
Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Regn 15