Andre lag og foreninger
Barne- og ungdomsforeninger Danseforeninger
Idrettsforeninger Kunst og kultur
Mest for kvinner Organisasjoner tilknyttet landbruket
Politiske partier Sang og musikk
Velforeninger

Viser oppføringer i kategorien Organisasjoner tilknyttet landbruket

Landbruksforum

7750 Namdalseid
Kontakt: Bjørn Dag Derås
Telefon: 74278477/ 908 82 645

Namdalseid Bonde- og småbrukerlag

7750 Namdalseid
Kontakt: Olav Liseter

Namdalseid Bondelag

Endret 2013

7750 Namdalseid
Kontakt: Anette Liseter
Telefon: 45619285

Namdalseid Elveeierlag

7750 Namdalseid
Kontakt: Arnstein Berg
Telefon: 74 27 83 09

Namdalseid Produsentlag

7750 Namdalseid
Kontakt: Jørgen Sæther

Namdalseid Sau- og geitalslag

7740 Steinsdalen
Kontakt: Olav Svee

Namdalseid Skogeierforening

7750 Namdalseid
Kontakt: Tor Bøgseth
Telefon: 74 27 91 17/986 11 723

Oksdøla Elveeierlag

Endret 2011

7777 Nord-Statland
Kontakt: Arve Lona
Telefon: 90947489


Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Delvis skyet 12