Andre lag og foreninger
Barne- og ungdomsforeninger Danseforeninger
Idrettsforeninger Kunst og kultur
Mest for kvinner Organisasjoner tilknyttet landbruket
Politiske partier Sang og musikk
Velforeninger

Viser oppføringer i kategorien Politiske partier

Arbeiderpartiet

Endret 2017

7777 Statland
Kontakt: Grete Kristine Oksdøl Lervik
Telefon: 95743582

Fremskrittspartiet

Namdalseid FrP ble stiftet i 2012 org.nr: 911656337

Postboks 361 Sentrum
7801 Namsos
Kontakt: Chris Overgaard Sverkmo

Telefon: 98038188 / 47448263

Høyre

7777 Nord-Statland
Kontakt: Iren Halbostad
Telefon: 74279369

Kristelig folkeparti

7777 Nord-Statland
Kontakt: Ida Alte
Telefon: 74 27 91 47 / 413 38 319

Senterpartiet

7750 Namdalseid
Kontakt: Steinar Lyngstad

Sosialistisk venstreparti

7750 Namdalseid
Kontakt: Sissel Hustad
Telefon: 74 27 85 22 / 976 96 449

Venstre

7777 Nord-Statland
Kontakt: Agnar Forbord
Telefon: 74 27 91 32 / 959 29 424


Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Delvis skyet 9