Konfliktrådet

Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr megling som metode for å løse eller håndtere konflikter. Tjenesten er gratis og tilbys over hele landet.
 
Megling er en metode for konflikthåndtering. De aller fleste saker som bringes inn for konfliktrådet løses ved at partene inngår en avtale. Mer enn 90 % av de sakene som er tatt opp til megling er blitt løst ved avtale.
  
Konfliktrådets virksomhet er regulert i  konfliktrådsloven og tilhørende  forskrift.
 
Enhver kan ta kontakt med konfliktrådet for informasjon, råd og veiledning om en aktuell sak. Alle henvendelser er uforpliktende for dem som tar kontakt og konfliktrådet har taushetsplikt.
 
Kontakt:
Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Lettskyet -4