Abonnement renovasjon

Inn- og utmeldinger av renovasjon : Inn- eller utmeldinger av renovasjonsordningen må straks meldes til Servicekontoret. MNA iverksetter ikke henting av avfall før Servicekontoret har meldt inn abonnementet.

Har du klager eller andre ting, eks.vis manglende henting av avfall, tar du også kontakt med Servicekontoret.

Kupong for ekstra sekk:

kupong

 

Abonnenter med 100 l beholdere kan kjøpe kupong for ekstra 100 liters sekk på Servicekontoret. 1 kupong koster kr 31,- . Abonnenter med 240/360 l hjulbeholder må kjøpe svartsekker for å benytte seg av ekstralevering.
 

Mottaksplasser for avfall: Mottaksstasjon i Dalavika, nord for Sjøåsen. Glasscontainere står ved Kommunehuset Namdalseid, ved lekeplass/fotballbane i Sjøåsen, Olav Johan Mork, Buvik og Nerbutikken Statland.

Mottaksstasjon i Dalavika er åpen:
Sommerhalvåret: hver onsdager i tidsrommet i kl. 15.00 - 18.00 (i perioden april-september)
Vinterhalvåret: onsdager i partallsuker i tidsrommet kl. 15.00 - 18.00 (i perioden oktober-mars)

Kuldemøbler og EE-avfall: Dette kan leveres i Dalavika.

Hytterenovasjon
Containere for restavfaller plassert på følgende steder:
Korsen, Osenkrysset (også glasscontainer), Gryta, ved Altevannet og ved benisnstasjon på Statland.
Hytteeiere i Namdalseid kan også levere restavfall i andre hyttecontainere som er utplassert i andre kommuner og merket med MNA.

Kommunen er tilsluttet Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA). MNA's hjemmesider har god informasjon om det aller meste vedr. avfallsordningen.

Se MNA's nettsider for mer informasjon. Se betalingsregulativ for informasjon om gebyr for renovasjon.

Innmeldinger, utmeldinger, spørsmål, klager kan rettes til Servicekontoret i kommunen på telefon 74 22 72 00 eller pr. mail; servicekontoret@namdalseid.kommune.no

 

 

 

 

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Sludd 2