Miljøsertifisert kommune

Namdalseid kommmune ble miljøsertifisert etter ISO 14001-standarden i 2008. Ogsåkommunene Overhalla , Namsos og Grong er sertifisert.

ISO 14001 er en internasjonal standard for bedrifter som vil bygge opp et miljøstyringssystem i sin organisasjon. Først kartlegges bedriftens miljøpåvirkning, for så å fastslå hvilke miljøpåvirkninger som er vesentlige og hvilke forbedringstiltak som er aktuelle. I tråd med denne analysen utformes en miljøpolitikk og et miljøforbedringsprogram med miljømål og tidsfrister. For å oppnå miljømålene må det innføres et styringssystem, bl.a. prosedyrer, rapporteringsrutiner og ansvar. Det kreves at virksomheten arbeider kontinuerlig med å redusere sin miljøpåvirkning. Kommunen får jevnlig ekstern revisjon.

  • Namdalseid kommune er miljøsertifisert etter ISO 14001 siden februar 2008.
  • Namdalseid håper å bli resertifisert februar 2012.
Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Delvis skyet 1