Miljøpolitikk i Namdalseid kommune

Kommunens miljøpolitikk er innarbeidet i kommuneplanen og er underlagt planens visjon, hovedmålsetting og struktur. Kommuneplanen bestemmer hovedstrategiene i miljøpolitikken. Kommuneplanen revideres hvert 4. år.

Kommunens visjon: Gjennom service, kvalitet , miljøbevissthet og medvirkning skal Namdalseid være en attraktiv kommune for bosetting og næringsutvikling.

Kommunen forplikter seg til å arbeide systematisk med sitt miljøarbeid med målsetting om stadig forbedring, forebygging av forurensning og utøvelse av egen virksomhet innenfor lover og forskrifter.

Strategier:

  • Arbeide med holdninger/kunnskapsformidling
  • Innføre miljøledelse/miljøsertifisere kommunens styringssystem ( ISO14001 )
  • Profilere Namdalseid som en miljøkommune gjennom sine beslutninger
  • Involvere alle ansatte

Miljøpolitikken kommuniseres til ansatte og innbyggere gjennom kommuneplan, økonomiplan og budsjett. 

Miljøpolitikken kommuniseres også til enhetslederne gjennom intern opplæring, til nytilsatte ledere som del av opplæringen, til alle ansatte gjennom enhetslederne og til allmennheten gjennom kommunens avis ”Melkrampa” og på kommunens hjemmeside

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Snøbyger 1