Grønt flagg

Grønt Flagg i Norge er del av den internasjonale Eco-Schools ordningen som eies og drives av FEE. Mer enn 12.000 skoler i 30 land i Europa, Afrika og Amerika deltar.

Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning som henvender seg til barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Satsningen på Grønt Flagg kan være en effektiv drivkraft i miljøundervisningen, og en flott måte å markere seg som en Miljøskole. Kunnskaper gir mulighet til å ta miljøansvar både hjemme, i nærmiljøet og i samfunnet forøvrig. 

I kommuneplanen, 2005-2008, for Namdalseid kommune er det nedfelt planer om Namdalseid kommune som en bærekraftig kommune.

Namdalseid skole meldte seg på Grønt Flagg i januar 2005, etter vedtak i samarbeidsutvalget i desember 2004. Samarbeidsutvalget er valgt som miljøråd (prosjektgruppe), og utvalgets sammensetning sikrer representasjon fra både foreldre, elever, ansatte og eier (Namdalseid kommune).

Representantene for 2007 / 08 er: 

FAU:  Ottar Anton Kaldal
Trude Berg Selliseth
Elevrådet : Trine Haugdahl
Skjalg Staven
Ped. pers:  Sissel Hustad
Tove Trefjord Høglo
Andre ans: Heidi Furre
Komm.repr: Bodil Silset
Rektor: Arne Fossvik

Bakgrunnen for at Namdalseid skole besluttet å melde seg på, er ønsket om

  • å fremme gode miljøtiltak ved skolen
  • å få dokumentert gode miljøtiltak som vi har jobbet med i flere år

Formålet

”Vi vil ha miljøbevisste barn og voksne ved Namdalseid skole.”

Miljøhandlingsplan for 2008/2009 og rapport for 2007/2008.

Miljøhandlingsplan for 2007/2008 og rapport for 2006/2007.

Miljøhandlingsplan for 2006/2007, samt rapport fra forrige skoleår

 

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Tåke -1