Hjem > Artikkel

Raset på Statland, status kl. 22.00

Lokalet på Statland skole som er brukt som lokale for evakuerte er i ferd med å tømmes. Mange evakuerte har fått overnatting hos slekt og venner og noen er innlosjert på Zanzibar inn på Lauvsnes. Beboere på alderspensjonatet og velferdsbygget er evakuert og tatt hånd om av kommunens helse- og omsorgspersonell.

Kommunen vil sammen med politi holde et informasjonsmøte for de berørte, torsdag 30. januar 2014 kl. 10.00 i gymsalen på Statland skole.

Geoteknikere vil i morgen foreta undersøkelser med tanke på muligheten for at evakuerte kan få flytte tilbake.

Kommunen sammen med politiet vil holde en pressekonferanse på Statland skole torsdag 30.1.2014 kl. 13.00

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Skyet 2