Hjem > Artikkel

Bredbåndsutbygging i Namdalseid – høring

Statlig støtteordning for bredbånd i distriktene

Fra 2014 har det kommet en ny statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Et av kravene for en slik søknad er at planen for utbygging av bredbåndsnett skal være ute til høring i en måned.

Alle som ønsker å gi innspill til en utbygging av bredbånd i Namdalseid,  (foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres her til å gjøre det innen 2. juni 2014.

Søknadsfrist for innsending av søknad til Post og Teletilsynet fra kommunene er 6. juni 2014.

Namdalseid kommune skal søke om tilskudd til utbygging av bredbåndsdekning i kommunen. Det planlegges i denne omgang ei utbygging der alle innbyggere og bedrifter området «Gryta» skal få et tilbud om grunnleggende godt bredbånd, men kommunen må følge kriteriene for statlig medvirkning til en eventuell utbygging.

En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd fra denne ordninga er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen ordninga skal gjelde for. En annen forutsetning er at det skal gis anledning for alle interesserte parter å gi innspill til kommunen som kan være vesentlig for søknaden.

Utbygginga planlegges i denne omgang i området Gryta i Namdalseid kommune


Samferdselsdepartementet har fastlagt 6 kriterier som legges til grunn for søknadene:

  1. Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende god kvalitet
  2. Kostnadseffektiv nettutbygging
  3. Lokal medfinansiering
  4. Plan for bærekraftig drift etter at utbygginga er gjennomført
  5. Bedring av eksisterende bredbåndstilbud
  6. Betydning for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere, næringsliv og besøkende


Konstruktive innspill gjør at det blir enklere for kommunen å lage en god søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging.

Frist for innspill er 2. juni 2014. Innspillene sendes på e-post til postmottak@namdalseid.kommune.no og merkes «bredbåndsutbygging innspill».

Kontaktpersoner for spørsmål: IT-sjef Ronny Vaagen (tlf 95796234) eller Håvard Vannebo (tlf 95159970).

Kunngjøring skjer kun på Namdalseid kommunes hjemmeside.

Mer informasjon om statlig støtte til bredbåndsutbygging kan fås på hjemmesida til Post og teletilsynet: www.npt.no

 

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Klarvær -9