Hjem > Artikkel

Vannforbruk Namdalseid vannverk

P.g.a. meget høyt vannforbruk, ble det i natt utført lekkasjesøk på ledningsnettet tilknyttet Namdalseid vannverk. Dette kan medføre luft og noe grumset vann.

Vi ber om at tomme bygninger og vanntilkoblinger blir sjekket, dette gjelder alle husstander.

Ved mistanke om, eller vurdering av evt. feil, ta kontakt med Jan Roger Kaldal, tlf. 918 06 677.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Klarvær -9