Hjem > Artikkel

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2015 – 2018

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2015 – 2018 er behandlet i formannskapet 27.11.2014 og vedtatt utlagt til offentlig ettersyn i perioden 27.11. – 11.12.2014.

For nærmere opplysninger vises til utlagt forslag.

Også utlagt i papirversjon på Servicekontoret.

Evt. uttalelser oversendes til Namdalseid kommune, Gløttvegen 2, 7750 Namdalseid innen 11.12.2014.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Skyet 2