Hjem > Artikkel

Melding om vedtak – Reguleringsplan Fv.17 Berre – Fallet, gang- og sykkelveg

Namdalseid kommunestyre har 13.09.2018 i sak 26/18 vedtatt utkast til reguleringsplan Fv.17 Berre – Fallet, gang- og sykkelveg (PlanID 2018001), jfr. plan- og bygningsloven § 12-12.

Reguleringsplanen (PlanID 2018001) inklusive kommunestyrets vedtak er publisert på kommunens digitale planregister http://webhotel3.gisline.no/Webplan_5040/.

 

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Regn 15