Hjem > Artikkel

Intensjonsavtalen om kommunesammenslåing underskrevet

Den 18.03. ble forhandlingene om en intensjonsavtale mellom kommunene Namdalseid, Namsos, Overhalla, Fosnes, Høylandet og Flatanger om en intensjonsavtale for en ny storkommune fullført, og de seks ordførerne signerte avtalen.

Intensjonsavtalen inneholder mål for den nye kommunen bl.a. for tjenester, struktur og økonomi. Hovedmålet er å bygge en ny kommune med større vekst og utviklingskraft enn dagens kommuner har hver for seg. Dessuten å utnytte styrkene i alle deler av kommunen til felles beste. Ingen ansatte sies opp som følge av kommunesammenslåingen. Strukturer som ligger i samkommunen i dag, bl.a. et landbrukskontor på Namdalseid, videreføres. Eiendomsskatten skal harmoniseres. Det betyr at skattesatsen i Namdalseid reduseres. Viktige momenter for Namdalseid har ellers vært bl.a. lokalt tilbud på basistjenestene innen oppvekst, helse og omsorg samt opprettholdelse av et lokalt servicekontor som førstelinje for publikumstjenester.

Servicekontoret skal også betjene sentralbord for den nye kommunen, i tillegg til bibliotek som i dag. Dette er innarbeidet i avtalen.

Intensjonsavtalen må godkjennes av kommunestyret. Kommunestyret skal behandle avtalen den 21. april.

Intensjonsavtalen kan leses her.

Rådmannen

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Kraftig regn 9