Hjem > Artikkel

Klorering og vanningsforbud pga for stort vannforbruk ved Namdalseid vannverk

Rosset

P.g.a. fortsatt ekstremt høyt vannforbruk ved Namdalseid vannverk er det nå blitt kjørt inn klora råvann på ledningsnettet og gjelder et vanningsforbud med øyeblikkelig virkning. Klorering kan medføre noe farge. Det oppfordres fortsatt til måtehold i vannforbruk. Vanningsforbud gjelder inntil videre.

Eiendom og Teknisk

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Kraftig regn 9