Hjem > Artikkel

Kommunestyret i Namdalseid har fattet vedtak om utredning av nord-alternativet

Sammenslåing

Kommunestyret har gjort sitt valg, etter en god og grundig debatt i møtet 4. februar 2016.
Rådmannens forslag, med noen små justeringer, ble vedtatt mot 5 stemmer. Det betyr at Namdalseid kommune vil utrede sammenslåing med kommunene Namsos, Overhalla, Fosnes, Flatanger + evt. Høylandet, som alternativ til å fortsette som egen kommune.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Kraftig regn 9