Inndeling av kretsgrenser

Kommunen er delt inn i to skolekretser, med faste kretsgrenser. Det betyr at elever skal skrives inn og gå på skole i den kretsen de bor.

Namdaleid skole har elever fra strekningen Altin, Gryta, Almlia og Fjellbygda.

Statland skole har elever fra strekningen Aune - grensa mot Utvorda.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Skyet 2