Når krise oppstår - Kontaktinformasjon og nyheter

Instans Krisetelefoner  . e-post / hjemmeside    
Kommunen  74 22 72 00
Fax 74 22 72 90
postmottak@namdalseid.kommune.no
Brann nød Nødnr brann  110 74 22 72 00

Namdalseid Brannstasjon 

Forurensningsberedskap

Politi nød Nødnr politi  112   Nord-Trøndelag Politidistrikt
Medisinsk nød Nødnr ambulanse  113 Legevakt 
 74 27 83 00
Helse Nord-Trøndelag
Fylkesmannen  Beredskapsvarsling  

e-post: beredskap@fmnt.no

Samfunnssikkerhet
Sivilforsvaret

Fylkesmannen    Regjeringen     NRK Trøndelag     Trønder-avisa    NA     Adressa     NRK 1      TV 2        TV Norge     Statens strålevern     Midtre Namdal Region     Gule sider    

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Delvis skyet 20