Kultur - noe å leve for!

Kulturkontoret tilrettelegger for god kulturdeltakelse og kulturopplevelse for kommunens innbyggere, med barn og unge som prioritert målgruppe.

Kontaktinformasjon:

Kommunalsjef kultur og inkludering: 
Ann Evy Duun, tlf. 990 46 710, ann-evy.duun@namsos.kommune.no 

Park, idrett & friluft: 
Dagfinn Wagnild, tlf. 950 17 037, dagfinn.wagnhild@namsos.kommune.no
Bibliotek:
Brit Randi Sæther Pedersen, tlf. 481 94 533, Brit-Randi-Sather.Pedersen@Namdalseid.kommune.no
Kino/kulturhus: 
Roger Grande tlf. 958 58 167, roger.grande@namsos.kommune.no
Spillemidler/idrett
Ove Sæternes, tlf. 907 03 065, ove.saternes@namsos.kommune.no
Namsos/Namdalseid kommunale kulturskole:
Lars Øyvind Meland, tlf. 958 58 198, lars-oivind.meland@namsos.kommune.no

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Lettskyet -3