Kultur - noe å leve for!

Kulturkontoret tilrettelegger for god kulturdeltakelse og kulturopplevelse for kommunens innbyggere, med barn og unge som prioritert målgruppe.

Kontaktinformasjon:

 

Navn                               Tittel                      Telefonnr Mobil E-postadresse
Lisbeth Lein Kultursjef   97 50 39 12 lisbeth.lein@namdalseid.kommune.no
Brit Randi Sæther Pedersen Enhetsleder 74 22 72 20 48 19 45 33 brit-randi.sather@namdalseid.kommune.no
Lars Øivind Meland Rektor Kulturskole   91 33 05 90 kulturskolen@namdalseid.kommune.no

 

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Delvis skyet 20