Hjem > Artikkel

Kulturminneplan for Namdalseid kommune ute på høring

Solhaug skole
Forslag til kulturminneplan for Namdalseid kommune legges nå ut på høring.
Det er nå laget forslag til en kulturminneplan for Namdalseid kommune. Formannskapet vedtok i møte 21. februar å legge ut planen til høring i perioden 25. februar til 18. mars. Ønsker du å komme med uttalelse, så send denne til postmottak@namdalseid.kommune.no. Planen kan du også lese i papirformat på biblioteket eller på kommunens hjemmeside: Kulturminneplan 2019.
Planen blir forøvrig presentert mandag 4. mars kl. 18.00-20.00 på Lensmannsgården. Dette er ved Geir Grøtan fra Museet Midt, som også har vært engasjert til å lage planutkastet. Enkel kaffeservering.
Alle er velkommen!
Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Skyet 14