Namdalseid kommunes kulturpris

Hvert år inviteres enkeltpersoner og/eller kulturorganisasjoner til å sende inn forlag på kandidat til Namdalseid kommunes kulturpris.
Namdalseid kommunes kulturpris er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats for kulturlivet i Namdalseid. Med prisen følger et gavekort og et innrammet litografi av Carol C. Haaker. Kulturprisen kan deles ut til en person eller en organisasjon.
Med forslag til kandidat skal det følge en begrunnelse fra forslagsstiller, samt en beskrivelse av kandidatens virke for fremme av kulturlivet i Namdalseid. Det er Formannskapet som avgjør hvem som får prisen.
Forslag på kandidater sendes Namdalseid kommune innen 1. desember hvert år.

Tidligere prisvinnere

Årstall Prisvinner Kategori
1988 Kjell Inge Aas musikk, lagsarbeid m.m.
1989 Trond Einar Elden
Bård Jørgen Elden
Hallstein Bøgseth
idrett
1990 Halvdan Holien musikk, lagsarbeid m.m.
1991 Ragnhild og Reidar Sæther kulturminnevern, lagsarbeid m.m.
1992 Birger Brørs kulturminnevern, lagsarbeid m.m.
1993 Turid Duklæt musikk, lagsarbeid m.m.
1994 Erling Einli idrett, trenervirksomhet
1995 Ågot og Einar Fossvik kulturminnevern
1996 Elsa Aune p.m. og Karle Aune teater, musikk, idrett, lagsarbeid m.m.
1997 Einar Grande matkultur
1998 Bjarne Sæther registrering av fornminner, lagsarbeid m.m.
1999 Knut Økvik treskjærerarbeid i Statland kirke
2000 Gudmund Thorsen musikk, lagsarbeid m.m
2001 Leif Petersen idrettsliv, lagsarbeid m.m
2002 Inge Kaldahl kulturminner, lagsarbeid m.m.
2003 Ingen utdeling  
2004 Bjørn Sæther, Jostein Mork kulturminnevern, lagsarbeid
2005 Ingen tildeling  
2006 Hildbjørg Hopstad Dahl frivillig kulturarbeid, teater, revy, m.m.
2007 Aage Westerhus kulturminnevern
2008 Namdalseid idrettslag, Trimgruppa  idrett
2009 Ingen tildeling  
2010 Statland vekst kulturarrangementer og samfunnsutvikling
2011 Staut teaterlag teater, lagsarbeid
2012 Ingen tildeling  

  

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Sludd 2