Namdalseid kulturskole

Påmelding for nye elever: https://nonamsos.speedadmin.dk/tilmelding#
Re-registrering for eksisterende elever: https://nonamsos.speedadmin.dk

Påmeldingsfrist for skoleåret 2018-2019: 20.mai. Det er også mulig å søke etter dette, plass vil da bli tildelt etter ledig kapasitet.

Kontaktinformasjon:
Lars Øivind Meland - Kulturskolerektor
Tlf. 913 30 590
kulturskolen@namdalseid.kommune.no

Hva er nytt?

 • Alle eksisterende elevplasser må bekreftes med re-registrering her: https://nonamsos.speedadmin.dk
 • Nyhet! Dansefag med undervisning på Namdalseid!

Undervisningstilbud ved NAMDALSEID skole

 • Musikk
  • Rett i band (fra 3.klasse): NYHET! Her starter elevene rett i band uten forkunnskaper, og vil få prøve seg på forskjellige bandinstrumenter som slagverk, el. gitar, bassgitar, tangenter og sang. Dette vil gi eleven en fin mulighet til å bli kjent med ulike instrumenter før man bestemmer seg for hva man vil satse på videre. Tilbudet er beregnet for nybegynnere. Tilbudet avhenger av påmelding
  • Sang: Fra 1. klasse. Her lærer du grunnleggende sangteknikk, notelære, tolkning av sanger fra ulike stilarter.
  • Barnekor: Fra 1.klasse. Fokus på sang- og musikkglede samt sangteknikk gjennom et spennende og variert repertoar. 
  • Tangenter (fra 1.klasse): Piano og keyboard
  • Gitar (fra 2. klasse): Akustisk og elektrisk. Vi anbefaler minimum ett år undervisning på akustisk gitar før eventuell overgang til el. gitar.
  • Bassgitar (fra 3. klasse)
  • Slagverk (fra 2. klasse)
  • Strykeinstrument: fiolin, minifiolin, cello og bratsj . Man kan starte på minifiolin allerede som 4-åring.
  • Treblås: klarinett og saksofon
  • Messingblås: baryton, horn, kornett og trompet.
 • Kreativt verksted – med fokus på tegning og maling
  Vi  tegner og maler, lager spennende ting med ulike materialer. Utstillinger på Kommunehuset høst og vår.

 • Dans NYHET!
  • Klassisk ballett
   Undervisningen er nivåinndelt fra nybegynnere til videregående nivå. Det legges vekt på danseglede, teknisk utvikling i tråd med fysiske forutsetninger, treningslære, lære om klassisk balletttradisjon og sceneopptredener. Sentrale elementer er musikalitet, kroppsbevissthet, “uttrykk for emosjoner” og samarbeidsevne. Klassisk ballett regnes som grunnlaget for all scenisk dans.
  • Jazzdans
   Fra 2.klasse.  Innenfor jazz kan elevene lære flere stilarter som lyrisk jazz, disco, flere former for showdans og kreativ dans. Jazz er et teknisk fag, som gir et bra utgangspunkt videre.
  • Streetdance
   Fra 6. klasse. Streetdance er en urban dansestil med elementer fra ulike stilretninger som hiphop og jazzdans. En streetdance-time inneholder oppvarming med enklere bevegelser, og etter hvert mer kompliserte dansekombinasjoner. Du lærer også mer teknisk krevende elementer. Det er en fordel å kombinere timene med jazz eller andre teknikk-klasser.
  • Barnedans
   Fra 3 år til og med 1. Klasse. Barnedans er leikbasert dans med grunnleggende elementer fra klassisk ballett, jazz og kreativ dans. Mål for undervisningen er å utvikle motoriske ferdigheter, musikalitet, samarbeid, scenetrening og danseglede.

Dansefagene avhenger av påmelding, med minimum 6 elever på hver gruppe. Ved behov kan det bli aktuelt å slå sammen grupper til et mix-tilbud.
Danserne får være med på Namsos Kulturskoles danseforestillinger i kulturhuset i Namsos. I tillegg deltar de på Namdalseid Kulturskoles forestillinger på Namdalseid.

Undervisningstilbud ved Statland skole

 • Musikk
  • Vokal
  • Tangenter: Piano og keyboard
  • Gitar (fra 3. klasse): Akustisk og elektrisk. Vi anbefaler minimum ett år undervisning på akustisk gitar før eventuell overgang til el. gitar.
  • Bassgitar (fra 3. klasse)
  • Slagverk (fra 2. klasse)

Elever fra Statland har også mulighet til å søke på undervisningstilbudene ved Namdalseid skole og dans ved Namsos Kulturskole.

Organisering av undervisningen

 • Musikkundervisningen organiseres fortrinnsvis individuelt eller i mindre grupper. Periodevis vil undervisningen kunne foregå i større samspillgrupper.
 • Danseundervisning organiseres i grupper på minimum 6 elever.
 • Undervisningen i kulturkarusellen og kreativt verksted vil kunne komprimeres, slik at det gis lengre undervisningstimer over en kortere periode enn hele skoleåret.
 • Alle danse- og musikkelever får tilbud om å være med på konsert/forestilling minst 1 gang hvert semester.

Vilkår

 • Elevkontingenten er på kr. 2.342,- for hele skoleåret, og betales med to halvårlige beløp. Vi tar forbehold om at satsen kan bli justert fra 01.01.19.

 • Søskenmoderasjon på 25% for barn nr. to, og 50% for barn nr. tre. 

Priser og vilkår fastsettes av kommunestyret.

Vedtekter for Namdalseid kulturskole finner du her: Vedtekter kulturskole.pdf

Oppsigelse av elevplass finner du her: Oppsigelse av elevplass

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Sludd 2